CV’s

Joost Bierens (1954) werkte van 1973 tot 1980, tijdens de zomervakanties van de middelbare school (Gymnasiumβ) en studie geneeskunde als strandwachter. Hierdoor kreeg hij belangstelling voor verdrinking en gerelateerde thema’s als onderkoeling.
Tijdens zijn specialistische opleidingen tot anesthesioloog (Leiden) en urgentie-arts (Leuven) verschenen zijn eerste wetenschappelijke artikelen.  In 1996 promoveerde hij met het proefschrift  Drowning in the Netherlands: pathophysiology, epidemiology and clinical studies.  Naar aanleiding van het World Congress on Drowning in Amsterdam in 2002 verscheen onder zijn eindredactie het Handbook on drowning, prevention, rescue and treatment, waarvan een tweede druk eind 2013 zal verschijnen.

Joost Bierens is consulent-bestuurder van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, medisch adviseur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, en lid van de rescue commission van de International Life Saving Federation. Hij participeert in nationale en internationale projecten van de International Maritime Organisation en de World Health Organisation.  Naast belangstelling voor verdrinking was hij in de 90-er jaren een stuwende kracht achter de ontwikkeling van de urgentiegeneeskunde in Nederland en bekleedde hij van 2002-2009 de eerste leerstoel urgentiegeneeskunde aan het VUMC.
Tot nu toe publiceerde hij ruim 40 wetenschappelijke artikelen en 40 hoofdstukken en redigeerde hij 13 boeken, gerelateerd aan diverse aandachtsgebieden. Voor zijn maatschappelijke betrokkenheid kreeg hij verschillende prijzen en onderscheidingen.

Joke Kieboom is kinderarts-intensivist op de Kinder Intensive Care van het Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG, Groningen sinds 2003.

KinderIC Groningen: 20 bedden (waarvan 6 High Care): volle breedte van de algemene kindergeneeskunde, daarnaast cardiothoracale chirurgie, algemene kinderchirurgie, neurochirurgie, orthopedie, traumatologie, brandwonden, CVVH en ECLS en 4e lijns centrum voor lever-, long-, dunne darm- en pancreastransplantaties en pulmonale hypertensie.

Opleiding:
Kindergeneeskunde Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMCU, Utrecht + Catharina Ziekenhuis Eindhoven + Tygerberg Hospital, Kaapstad, Zuid-Afrika

Geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam

Aandachtsgebieden:
Promotieonderzoek: verdrinking bij kinderen, focus op hypotherm cardiac arrest.

Klinische aandachtsgebieden: Reanimatie bij kinderen. Cardiothoracale chirurgie bij kinderen.

Nevenfuncties:
Course Director van de Advanced Pediatric Life Support Cursus en de Generic Instructor Course voor de Life Support Cursussen, Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen, Riel

Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad
Joke Kieboom

Marjolein Geurts is geboren in 1986 in Tilburg. Na het gymnasium cum laude te hebben afgerond, studeerde zij geneeskunde in Utrecht tussen 2004 en 2010. Nu combineert zij haar werk als AIOS neurologie in het UMC Utrecht met een promotieonderzoek naar het effect van hypothermie bij patiënten met een herseninfarct. Zij is studiecoördinator van COOLIST, een fase 2 onderzoek waarin wordt onderzocht of de behandeling met hypothermie van patiënten met een herseninfarct haalbaar is op de stroke-unit.
De eerste resultaten worden in 2014 verwacht.
Marjolein Geurts

Janneke Horn, geboren 1967 in Apeldoorn, werkt als neuroloog-intensivist op de intensive care volwassenen van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
In 2001 promoveerde zij op het onderwerp ‘Calcium Antagonists in Stroke’. Het effect van calcium antagonisten bij patiënten met een herseninfarct werd hiervoor uitgezocht. Er bleek geen gunstig effect te bestaan. Nadat ze in 2005 als intensivist aan het werk was gegaan zette ze het onderzoekswerk voort van Dr. Hijdra en Dr. Zandbergen over het postanoxisch coma. Veel patiënten blijven na een reanimatie in coma doordat ernstige hersenschade is ontstaan. Het is van belang om met zekerheid iets over de uitkomst van deze patiënten te kunnen zeggen. Welke diagnostische methoden betrouwbare voorspellers zijn, ook na een behandeling met hypothermie op de IC, werd onderzocht in het PROPACII onderzoek. Verdere onderzoeksgebieden zijn critical illness neuromyopathie, ernstig schedelhersenletsel en continue EEG registratie op de IC.
In haar vrije tijd bepaalt het water haar tijd, ’s zomers zeilt ze, in de winter schaatst ze. Daarnaast wordt met hardlopen de conditie verder op peil gehouden.
Janneke Horn Janneke Horn

Klaas Hendrikse (Groot-Ammers, 1947) groeide op in een niet-gelovig gezin in de Alblasserwaard. Hij studeerde aan Nijenrode en werkte ruim 10 jaar in het bedrijfsleven. Als kind was hij al geïntrigeerd door het geloof van mensen om hem heen. Thuis was hem duidelijk gemaakt dat God niet bestaat. Maar waarom deden anderen dan alsof hij wel bestaat en putten ze daar zelfs kracht uit? Het was hem al vroeg duidelijk dat je die vraag niet kunt afdoen met: “ze laten zich maar wat wijsmaken, allemaal onzin!”

Hij raakte zijn kinderlijke verwondering niet kwijt, en ging in 1977 theologie studeren. In 1984 werd hij predikant in Zierikzee, later ook in Middelburg.

Zijn onthulling in verschillende media, dat hij niet gelooft dat God bestaat, bezorgde hem landelijke bekendheid als “de atheïstische dominee”.

In november 2007 verscheen zijn boek “Geloven in een God die niet bestaat”, waarvan inmiddels (maart 2013) zestien drukken zijn verschenen.

De reacties waren, zoals verwacht, uiteenlopend. Voor de een is hij een valse profeet die de christelijke traditie verkwanselt en in de kerk niet thuishoort, voor de ander is hij iemand die hardop zegt wat velen denken, en wijst hij een weg naar de kerk van de toekomst.

In oktober 2011 verscheen “God bestaat niet en Jezus is zijn zoon”.

In september 2012 ging hij met pensioen, en nam hij afscheid van zijn gemeente in Middelburg. Sindsdien werkt hij parttime voor de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee.
Klaas Hendriks Klaas Hendriks