Sprekers


Dr. Roeland Dietvorst
IMG_2634

Recente studies laten zien dat veel mensen social media moeilijker vinden om te weerstaan dan alcohol of sigaretten. De overheid lanceerde recent een grootschalige campagne om mensen te laten stoppen met het gebruik van social media tijdens het rijden. Waarom riskeren mensen hun leven om te zien hoeveel likes hun nieuwe profielfoto heeft gekregen? Het blijkt dat sociale media dezelfde hersengebieden activeren als drank en drugs. Dr. Roeland Dietvorst zal in zijn presentatie uitleggen hoe ons brein afhankelijk wordt van drank, drugs & sociale media en waarom we steeds maar onze “happy button” blijven indrukken!

Dr. Roeland Dietvorst studeerde biologische en cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aansluitend op cognitieve neurowetenschappen aan de Erasmus School of Economics. Hij is medeoprichter vanNeuro Labs, een neuromarketing onderzoek- en adviesbureau dat inzichten en technieken uit de neurowetenschappen toepast op marketingcommunicatie vraagstukken. Roeland is een zeer ervaren spreker (zo heeft hij onder andere gesproken op TEDx Talks) en hij staat bekend om zijn inspirerende manier waarmee hij een brug slaat tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk, waarbij passie, humor en interactie centraal staan.

Dr. Piet Leroy

In zijn presentatie zal Piet Leroy ons meenemen naar de wereld van de niet-farmacologische pijnbestrijding bij kinderen in de breedste zin van het woord. Kinderen zijn geen kleine volwassenen en vereisen een specifieke benadering, waarbij de behandelaar zich continu bewust moet zijn van de impact van negatieve ervaringen zoals pijn. Piet Leroy heeft zich in deze netelige kwestie verdiept en met succes, zo ontving hij de Catharina Pijlsprijs voor zijn proefschrift ‘Improving procedural sedation and/or analgesia in children; from practice over evidence to practice’.

Piet Leroy studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Daar volgde hij ook de opleiding tot kinderarts (1993-1998). In Nederland is hij opgeleid tot kinderintensivist. Sinds 2001 werkt hij in het MUMC. Tevens is Piet Leroy nauw betrokken bij de spoedeisende geneeskunde voor kinderen, zo is hij course director bij de cursus Advanced Pediatric Life Support en co-editor van het Nederlandse Handbook Advanced Pediatric Life Support.

Dr. Birgit Koch
Birgit Koch

Dr. Birgit Koch zal door middel van casuistiek de actualiteit van drugs- en geneesmiddelenintoxicaties met ons delen. Welke drugs winnen terrein en waarom? Welke intoxicaties komen veel voor, met in het bijzonder op festivals en dance events? Waar moet op worden gelet bij een mengintoxicaties? Ook wordt ingegaan op de behandelingsopties en informatiebronnen.

Birgit Koch studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht en begon in 2003 met de opleiding tot ziekenhuisapotheker, gecombineerd met promotieonderzoek. In het VUmc werd zij opgeleid tot klinisch farmacoloog. Vanaf 2009 is zij werkzaam als ziekenhuisapotheker in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar zij hoofd is van het apotheek lab. Toxicologie, farmaceutische analyse, farmacokinetiek-farmacodynamiek en therapeutic drug monitoring en toxicologie zijn haar aandachtsgebieden. Zij is opleider voor de klinische farmacologie en zit ze in diverse landelijke commissies op het gebied van farmacologie en onderwijs.

Drs. Eric GeijtemanIMG_0354.JPG

Patiënten in de terminale fase van het leven gebruiken vaak veel medicijnen. Meer dan 10 medicijnen per dag is geen uitzondering! Dat zijn vaak medicijnen die eerder voor behandeling of preventie van (chronische) ziekten zijn gestart. In de laatste levensfase treden er veranderingen op waardoor wij de inzet van deze medicatie moet worden heroverwogen en wij ons meer moeten richten op symptoombestrijding of preventie op de korte termijn. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. Drs. Eric Geijteman zal in zijn presentatie ingaan op de factoren die een rol spelen bij het continueren van – overbodige en mogelijk schadelijke – medicatie gedurende de laatste fase van het leven en hoe wij op de Spoedeisende hulp daar een rol in kunnen spelen. Hierbij zal hij onder andere gebruikmaken van data van het onderzoeksproject MEDILAST (medicatiemanagement in de laatste levensfase).

Drs. Eric Geijteman heeft geneeskunde gestudeerd aan het VUmc in Amsterdam en heeft op het Erasmus MC zijn promotieonderzoek gedaan naar medicatiemanagement gedurende de laatste levensfase, wat hij binnenkort zal afronden. Eric is een autoriteit in zijn vakgebied en een begiftigd spreker. Hij is nu in opleiding tot internist in het Erasmus MC

Dr. Saskia Kuipers
foto saskia kuipers

Op 9 november 2012 verscheen de ‘Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC’s)’. Aanleiding voor het opstellen van de Leidraad was destijds dat de NOAC’s per 1 december 2012 ook worden vergoed voor de behandeling bij atriumfibrilleren (preventie van CVA en systemische embolie). Anno 2016 zijn er echter nog steeds veel vraagtekens rondom deze “nieuwkomers”. Recent is er een antidotum op de markt gebracht voor een van deze middelen. Voor de andere middelen bestaat er geen antidotum voor het couperen in geval van nood, of toch wel..?

Saskia Kuipers deed haar studie en opleiding tot internist in het Academisch Medisch Centrum en het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. De sub-specialisatie tot hematoloog deed zij in het AMC in Amsterdam en het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Voordat zij begon met haar specialisatie tot internist-hematoloog deed zij promotie-onderzoek naar de relatie tussen reizen per vliegtuig en veneuze trombose (DVT en longembolie).

Dr. Marieke Dijkman

In het huidige tijdperk van “doe-het-zelven” is wildplukken de nieuwste rage. Zelf de natuur intrekken om je avondmaal bij elkaar te scharrelen. Gratis en gezond. Wat wil je nog meer? Helaas kan je bij het plukken van de verkeerde paddenstoel of plant ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Marieke Dijkman zal ons meer vertellen over de gevaren van geplukt voedsel en hoe wij intoxicaties hiermee kunnen herkennen op de Spoedeisende hulp.

Marieke Dijkman is als onderzoeker werkzaam bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Haar aandachtsgebied is de toxinologie, de toxicologie van natuurlijke toxinen. Zij is betrokken bij het Nationaal Serum Depot. Marieke heeft (medische) Biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als specialisatie cardiovasculaire-fysiologie. In 1998 is zij gepromoveerd binnen de vakgroep Humane Fysiologie (VU Amsterdam). Marieke is momenteel in opleiding tot toxicoloog.

Drs. Frits Schuitemakerhttps://trello-attachments.s3.amazonaws.com/560bf3e7b0fc18189ea7a00b/576x768/c61ca86bd8b1f3237b9eb4ebaeb170ea/IMG_0347.JPG

Drs. Frits Schuitemaker is al zijn hele carriere geboeid door alles wat met medische geschiedenis te maken heeft. Hij is naast internist-intensivist in het Amphia ziekenhuis te Breda, ook voorzitter van de Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME). Na de inleidende woorden door Sjors van Lieshout, zal Frits Schuitemaker het congres starten met een presentatie over het gif, de vergiftiger en antidota in de oude geschiedenis, aan de hand van enkele voorbeelden van toxicologische rampspoeden en catastrofes.

Drs. Mirjam Visser & Bart Huybrechts, MANP

Mirjam Visser en Bart Huybrechts

Mirjam Visser en Bart Huybrechts zullen in een duo-presentatie ons vertellen over het excited delirium syndroom, een verwarde opwindingstoestand die meestal wordt uitgelokt door drugsgebruik. Een van de kenmerken hiervan is dat patienten zich extreem agressief kunnen gedragen en “bovenmenselijk” krachtig zijn met mogelijk desastreuze gevolgen. Tijdens deze presentatie zullen de uitlokkende factoren worden besproken, hoe wij dit ziektebeeld kunnen herkennen en wat de behandeling is. Ook wordt aandacht besteed aan de levensbedreigende complicaties.

Mirjam Visser is SEH-artsKNMG in het OLVG te Amsterdam en heeft veel ervaring met acute toxicologie. Zij is voorzitter van de sectie toxicologie van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende hulp artsen, initiatiefnemer van de cursus Acute Toxicologie en verzorgt tevens onderwijs aan AIOS SEG tijdens de landelijke onderwijsmodule Toxicologie. Daarnaast heeft ze ervaring als arts bij de GGZ en op festivals & evenementen.

Bart Huybrechts is verpleegkundig specialist acute zorg in het OLVG. Hij heeft als SEH- en ambulanceverpleegkundige met de jaren veel expertise opgedaan omtrent de eerste opvang en benadering van patienten met het excited delirium syndroom. Tevens heeft hij meegeschreven aan verscheidene pre-hospitale protocollen t.a.v. acute opvang en herkenning van drugsgerelateerde problematiek. Een van zijn passies is lesgeven en hij is gekwalificeerd instructeur bij meerdere acute zorg cursussen in Nederland.