Wie werken er?

Spoedeisende Hulp artsen
Op de Spoedeisende Hulp wordt u behandeld door de spoedeisende hulp arts of de poortarts. Zij hebben beide verantwoording voor de patiënten, onder supervisie van de medisch specialist.
Op de Spoedeisende Hulp komen patiënten met allerlei uiteenlopende klachten. Spoedeisende Hulp artsen zijn speciaal opgeleid om in acute situaties een goede diagnose te stellen en de juiste behandeling in te zetten.

Spoedeisende Hulp verpleegkundigen
De Spoedeisende Hulpverpleegkundige heeft een speciale opleiding gevolgd om alle categorieën patiënten op de Spoedeisende Hulp op te kunnen vangen. De patiënten, van jong tot oud, komen met allerlei soorten aandoeningen voor alle specialismen. Op de Spoedeisende Hulp komen patiënten met lichte verwondingen of milde klachten, maar ook mensen die zich in een levensbedreigende situatie bevinden.

Medisch specialisten en arts-assistenten
Ook lopen ook studenten geneeskunde (co-assistenten) stage op de Spoedeisende Hulp als onderdeel van hun medische opleiding tot basisarts. Ze assisteren in enkele gevallen de arts-assistent. Als patiënt kunt u te maken krijgen met een co-assistent.

Triageverpleegkundigen
De triageverpleegkundige bekijkt iedere patiënt kort na binnenkomst op de Spoedeisende Hulp en bepaalt welke patiënten medisch gezien het eerste hulp nodig hebben. ‘Triage’ is het selecteren van gewonden of zieken naar de ernst van de verwondingen of klachten. De Spoedeisende Hulpverpleegkundigen hebben een speciale opleiding gevolgd om goed te kunnen ‘trieren’.