Wanneer NIET direct naar de Spoedeisende Hulp?

  • Als U al reeds onder behandeling bent bij een van de specialisten in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en er ontstaat een acute verergering van uw klachten kunt U beter EERST contact opnemen met de polikliniek van het specialisme. Er wordt dan overlegd met de specialist of uw klacht direct beoordeeld dient te worden op de Spoedeisende Hulp afdeling of op de Spoedpoli. Soms kan een aanpassing van medicijnen of voorschriften U een bezoek aan het ziekenhuis besparen.
  • Als U voor dezelfde klacht(en) onder behandeling bent bij uw huisarts dient U contact met Uw huisarts of zijn of haar waarnemer op te nemen.
  • Als U al voor dezelfde klacht(en) onder behandeling bent bij een specialist van een ander ziekenhuis neemt U eerst contact op met desbetreffend ziekenhuis of polikliniek.
  • Voor een ‘second opinion’ van een specialist in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis┬ádient u door uw huisarts of uw behandelend specialist verwezen te worden. Uw bezoek aan de betreffende specialist zal over het algemeen op de polikliniek plaatsvinden.