Hoe werkt de Spoedeisende Hulp voor u?

  • De volgorde van binnenkomst is niet altijd de volgorde van behandeling. U wordt zo spoedig mogelijk binnengeroepen door de triage verpleegkundige. Deze verpleegkundige beoordeelt de ernst en urgentie waarmee u geholpen wordt.
  • We realiseren ons dat wachten voor niemand prettig is en doen ons uiterste best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden
  • We vragen u dringend om niet te eten en dringen voordat u geholpen wordt
  • Iedere patiënt mag twee begeleiders mee naar de behandelkamer nemen. We verzoeken u om op de kamer te blijven en niet over de gang geen en weer te lopen
  • Op de behandelkamers van de Spoedeisende Hulp mag niet gegeten of gedronken worden
  • Familie en/of begeleiders kunnen koffie of thee halen bij een van de koffieapparaten in het ziekenhuis, maar alleen nuttigen in de wachtkamer

Wij verzoeken u beleefd zich aan bovenstaande regels te houden