Sprekers

HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL?
Cees Jan Meeuwis is begonnen als verkeersvlieger waar hij op dit moment als gezagvoerder zijn vlieguren maakt. In 2009 is hij toegetreden tot het incidenten en ongevallen onderzoeksteam van de luchtvaartmaatschappij. Na een vooraanstaand master-programma op het gebied van veiligheid, Human Factors & System Safety, aan de universiteit van Lund in zweden vervult hij een rol in het veiligheidsmanagement van een grote luchtvaartmaatschappij.

Komend uit een gezin van medici is Cees Jan in 2014 gestart met zijn eigen onderneming, Meeuwis Patient Safety, om een bijdrage te leveren aan het veiligheidsdebat in de medische wereld. Als veelgevraagd spreker in binnen en buitenland bemerkt hij dat de implementatie van het Safety-II paradigma in de praktijk zorgt voor een provocerend en innovatief perspectief op veiligheid.

In zijn voordracht neemt Meeuwis zijn publiek mee in een geïllustreerde en bijtijds provocatieve reis door het verleden, heden en toekomst van veiligheidsonderzoek. Hierbij wordt de wetenschappelijke legitimiteit van een aantal basis aannames onder de loep genomen en vervangen door de meest recente inzichten vanuit de veiligheidswetenschap. Een ieder zal zijn of haar eigen ideeën over veiligheid kunnen herkennen en nog eens kritisch evalueren.

 

DE SCHEEPSCHIRURGIJN5
Dr. Leemans is zijn carrière begonnen als stuurman en bij de marine, en is na zijn studie geneeskunde traumachirurg geworden. Tot voor kort was hij werkzaam in het MCL en was hij actief reservist bij de marine als oorlogschirurg. Op dit moment is hij weer als scheepsarts en stuurman gaan varen op het zeilschip de Eendracht.

De scheepsarts in de 17e eeuw behandelde een breed scala aan medische problemen met een bijzonder pakket aan instrumentarium. Er wordt ingegaan op de toen voorkomend medische problemen, en op de rol en positie aan boord. Er blijken overeenkomsten te bestaan tussen de Chirurgijn aan boord van de Vliegende Hollander en de SEH-artsen van nu.

 

TUSSEN WAL EN SCHIP

Marcel Slockers is huisarts in Rotterdam en initiatiefnemer van het Rotterdams straatdokter project. Tevens is hij blogschrijver op Medisch Contact en heeft hij o.a. gepubliceerd over sterftecijfers bij daklozen. Hij doet
spreekuur in het Havenzicht, waar ook een nachtopvang, verpleegafdeling en woonafdeling gehuisvest is.

Andrea is straatverpleegkundige en zorg coördinator verpleegbeden project in het Havenzicht tehuis  voor daklozen. Ze werkt  aan medische kwetsbaarheid en heeft ook aandacht voor psychiatrie, verslaving, verstandelijke  beperking en maatschappelijk herstel.

Marcel en Andrea zullen ‘de dakloze’ een gezicht geven en een beeld schetsen van veelvoorkomende aandoeningen. Wat treffen we aan in het verpleegbed? Welke straattaal is er nodig om goed met de dakloze te communiceren?

Ze gaan in op de omgang met zorgmijders en hoe toch zorg televeren. De omgang met de combinatie van somatiek, verslaving en psychiatrie. De samenwerking met andere instanties. Over een korter leven met meer ziekte en de soms niet makkelijke dood. Maar vooral ook over de successen, doelen en enthousiasme in de goede zorg voor dak- en thuislozen.

 

DE PIRAAT EN ZIJN PAPEGAAI3
Chantal Bleeker-Rovers is internist-acuut geneeskundige en infectioloog in het Radboud UMC en opleider in de differentiatie acute geneeskunde. Met een speciale interesse in acute infectieziekten en zoönosen leidt zij het Radboud Q-koorts expertisecentrum.

We hebben geleerd te vragen naar contact met dieren, maar wat moeten we met het antwoord doen? Contact met vrijwel elke diersoort kan leiden tot een ernstige infectieziekte en een optimaal antibioticabeleid is essentieel. De belangrijkste zoönosen op de spoedeisende hulp zullen aan bod komen, samen met de consequenties voor gerichte diagnostiek en behandeling.

 

BOMMEN EN GRANATEN4
Penetrerend nekletsel is een uitdagende spoedsituatie vanwege de potentieel bedreigde ademweg en de essentiële aangelegen structuren. Het is in Nederland relatief zeldzaam, waardoor het lastig is ervaring op te doen.

Dr. Oscar van Waes is traumachirurg in het Erasmus MC, Heli-MMT arts en als militair chirurg in uitzendgebieden actief voor Defensie. Hij zal aan de hand van casuïstiek de belangrijkste gevolgen van penetrerend nekletsel en tips and tricks van de initiële opvang bespreken, zodat u weet wat u te wachten staat.

 

ISPACE6
Anton Koning studeerde informatica met als specialisatie robotica en beeldverwerking. Hij is verbonden aan de afdeling Bioinformatica van het Erasmus MC, als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van virtual reality en biomedische visualisatie, en sinds januari 2009 als universitair docent.

Dr. Koning geeft ons een kijkje in de toekomst en zal vertellen over een nieuwe beeldvormende techniek, de I-Space. Een immersief virtual reality (VR) systeem, waarbij we als het ware door het lichaam vliegen. Is dit de manier waarop we voortaan het onze beeldvorming bekijken?

 

REANIMATIE7
Hugo van der Wedden is verpleegkundige en studeerde cum laude af in de medische sociologie. Hij deed onderzoek naar reanimatie en de ziekte Alzheimer. Zijn Bachelorscriptie, waarin hij reanimatie beschrijft als een modern stervensritueel, werd genomineerd voor de Nationale Scriptieprijs. Momenteel is hij publicist en werkzaam in het OLVG.

Tijdens het congres zal hij spreken over het befaamde ‘reanimatiegesprek’. Verontruste patiënten en schromende dokters bij de vraag; wel of niet reanimeren? Hoe voer je nou zo’n gesprek en wat bespreek je eigenlijk?

 

8VAL VAN HOOGTE
Marco Waleboer is traumachirurg en gecertificeerd chirurg bij kinderen. Als allround traumachirurg gaat zijn speciale interesse uit naar de letsels van de bovenste extremiteit, elleboog, hand en pols. Sinds 2007 is hij werkzaam in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis.

What goes up, must come down. Maar welke trauma’s kunnen we verwachten bij val van grote hoogte en wat is belangrijk in de eerste opvang en behandeling van deze specifieke letsels?

 

GEVANGEN IN DE STORM9
Frank Visscher is sinds 1991 werkzaam als (kinder)neuroloog in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en gaat zijn speciale belangstelling uit naar epilepsie, tics en Tourette en gedragsneurologie.

Hij neemt ons mee in de storm van het brein, zoals die bij een status epilepticus en convulsies plaatsvindt. Wat gebeurt er in de hersenen tijdens een aanval en wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de behandeling hiervan?

 

KAPITEIN HAAK
Christianne van Nieuwenhoven is plastisch chirurg in het Erasmus Medisch Centrum en gespecialiseerd in reconstructieve handchirurgie.

Dr. van Nieuwenhoven neemt ons mee in de wereld van traumatisch handletsel. Een schone, 1scherpe vingeramputatie vereist een andere benadering dan een explosiekrater tengevolge van vuurwerk. Zij zal middels casuïstiek ingaan op de eersteopvang en het traject tot aan de operatietafel.