Wanneer direct naar de Spoedeisende Hulp?

Als u denkt dat u – of iemand in uw omgeving – in een acute, levensbedreigende situatie verkeert, kunt u via het landelijke alarmnummer 112 een ambulance bellen. 112 is ook bereikbaar als uw beltegoed op is.
Zijn uw klachten minder ernstig, neem dan eerst contact op met uw huisarts. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorverbonden met de huisartsendienst.
Uw huisarts of zijn of haar waarnemer, is de hulpverlener bij uitstek om spoedeisende medische hulp te verlenen. Mocht u specialistische hulp nodig hebben, dan verwijst uw huisarts u naar het ziekenhuis.

U kunt ook zelf besluiten om bij een acuut gezondheidsprobleem naar de afdeling Spoedeisende Hulp te komen.
De afdeling Spoedeisende Hulp is 24 uur open voor alle patiënten (zowel volwassenen als kinderen) die op de één of andere wijze spoedzorg nodig hebben. Als uitgangspunt hanteren wij het principe dat iedere patiënt gezien en beoordeeld wordt.